Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Pomogę Tobie w sprawach z ZUS

Angelique Guillot-Ławnik15 czerwca 2022Komentarze (0)

Nazywam się Angelique Guillot – Ławnik i jestem radcą prawnym wyspecjalizowanym w sprawach z ZUS oraz wykładowcą prawa ubezpieczeń społecznych.

Zdobyta w okresie nauki oraz pracy zawodowej wiedza, doświadczenie prawnicze, połączone z rozumieniem skomplikowanych przepisów ubezpieczeniowych pozwala mi w praktyce na podjęcie się każdej sprawy przeciwko ZUS, na wypracowywanie skutecznych rozwiązań prawnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelarii.

Specjalistyczna wiedza, zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, a przede wszystkim odpowiedzialność i kompetencje powoduje, że Klienci mogą mieć poczucie bezpieczeństwa powierzając swoją indywidualną sprawę.

Kliknij w przycisk „czytaj dalej”, aby zapoznać się z listą najczęściej prowadzonych przez Kancelarię spraw przeciwko ZUS.

Czytaj dalej >>>

Odwołanie do decyzji ZUS

Angelique Guillot-Ławnik13 kwietnia 2022Komentarze (0)

Najczęstszą formą dowiedzenia i obrony swoich praw w styczności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest odwołanie od wydanej przezeń decyzji administracyjnej. W większości spornych przypadków, z tą państwową jednostką organizacyjną administracji rządowej, która w Rzeczpospolitej Polskiej ma służyć realizacji Naszego tj. każdego ustawowo uprawnionego, prawa do zabezpieczenia społecznego, będziemy prowadzić postępowanie mające na celu zmianę wydanej decyzji.

Nazywam się Angelique Guillot – Ławnik i od ponad 8 lat specjalizuje się w prawie ubezpieczeń społecznych, które realizuje powołany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej >>>

Czy na zaburzenia osobowości można dostać rentę?

Angelique Guillot-Ławnik13 kwietnia 2022Komentarze (0)

Pytanie czy na zaburzenia osobowości można dostać rentę pojawia się chyba coraz częściej w na różnego rodzaju forach internetowych.

Wpływ na to ma zwiększająca się z roku na rok liczba chorób, mających podłoże psychiczne. Zarówno różnego rodzaju depresji jak i zaburzeń osobowościowych.

Znalazłam na jednym z forów na przykład takie pytanie:

„Witam. Po 6 latach leczenia na schizofrenie przyszedł czas na nową diagnozę. Zaburzenie osobowości. Dają rentę na to? Mam jeszcze rok czasu rentę. Lekarz jeszcze nie stwierdził jakiego rodzaju zaburzenie osobowości.”

Czy osoba, która cierpi na takie zaburzenia może otrzymać pomoc od państwa w postaci renty?

Co to jest zaburzenie osobowości

W różnego rodzaju poradnikach medycznych znajdziemy informację, że zaburzenia osobowości to pewien stały wzorzec charakteru człowieka, który dotyczy problemów ze strukturą osobowości.

Rozwijają się one w ciągu życia jednostki. Wpływ na nie mają czynniki genetyczne, środowiskowe czy tzw. dysfunkcjonalne wychowanie ze strony rodziców.

Czytaj dalej >>>

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, takie jak emerytury czy renty, przysługują tym ubezpieczonym, którzy spełniają wszystkie ustawowe warunki ich nabycia.

Przyznawane są wtedy w tzw. trybie zwykłym.

Innymi słowy: spełniasz warunki nabycia prawa do danego świadczenia określone w ustawie – nabywasz w trybie zwykłym to świadczenie.

Jednakże są sytuacje, gdy ze względu na różne życiowe okoliczności ubezpieczonego, nie spełnia on ustawowych przesłanek do otrzymania danego świadczenia.

Jeżeli nie spełniasz warunków do przyznania Ci świadczenia w trybie zwykłym, wtedy na pomoc przychodzi artykuł 83 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki niemu możesz mieć przyznane świadczenie w drodze wyjątku.

Świadczenie w drodze wyjątku – art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Treść tego artykułu brzmi następująco:

Ubezpieczonym i pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków przewidzianych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać w drodze wyjątku świadczenie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie (art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Kto może uzyskać świadczenie w drodze wyjątku?

Świadczenie w drodze wyjątku może uzyskać ubezpieczony i pozostali po nim członkowie rodziny.

Czytaj dalej >>>

Wygrana z ZUS a odsetki

Angelique Guillot-Ławnik06 kwietnia 2022Komentarze (0)

Walczyłeś w sądzie całe lata o należne Ci świadczenie z ZUS. W końcu wygrałeś. Myślisz sobie: „Wygrałem z ZUS. A odsetki? Otrzymam należne mi odsetki za cały czas morderczej walki o swoje prawa? Mój sąsiad wygrał z zusem i odsetki dostał. Czy mnie też będą się należeć?”

UWAGA – Nawet jeśli wygrałeś z ZUS to nie zawsze otrzymasz swoje odsetki!

Tak, tak!

Kiedy w i jakich okolicznościach możesz liczyć na odsetki od ZUS po wyroku?

Przeczytasz niżej. 

Wygrana z ZUS a odsetki – sytuacja nie zawsze oczywista

Zasada jest taka, że odsetki Ci się należą zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mówi on że:

Jeżeli Zakład w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego.

Czytaj dalej >>>