Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Czy można opłacić składkę chorobową po terminie?

Angelique Guillot-Ławnik24 marca 2022Komentarze (0)

Terminy płatności składek na ubezpieczenia społeczne określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli spóźniłeś się ze swoja składką – możesz wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie. Czy można opłacić składkę chorobową po terminie?

Jakie warunki musisz spełnić? Jakich terminów musisz dochować?

Zapraszam Cię do lektury!

Terminy płatności składek chorobowych 

Aby podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, musisz opłacać składki w terminie i we właściwej wysokości. 

Terminy płatności składek są następujące:

 • osoby fizyczne, które opłacają składki tylko za siebie – nie później, niż do 10. dnia następnego miesiąca
 • jednostki budżetowe – do 5. dnia następnego miesiąca
 • pozostali płatnicy – do 15. dnia następnego miesiąca.

Co się stanie, gdy nie zapłacisz składki w terminie?

Z artykułu 14 ustępu 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że:

jeżeli nie opłacisz składki w odpowiedniej wysokości w ustalonym dla Ciebie terminie, to ubezpieczenie chorobowe wygaśnie. Nawet w sytuacji, gdy nieopłacenie składki chorobowej nie było Twoją winą! 

Pamiętaj: nawet, gdy nie zapłaciłeś składki chorobowej bez swojej winy! To ważne.

Nieopłacenie w terminie składki należnej na ubezpieczenie może mieć trzy warianty:

 • brak składki za dany miesiąc
 • składka opłacona w terminie, ale w niepełnej wysokości
 • składka opłacona w pełnej wysokości, lecz po terminie.

Jak więc poradzić sobie z tym problemem?

Jak uzyskać zgodę od ZUS-u na opłacenie składki chorobowej po terminie?

Znalazłeś się w sytuacji, w której chcesz opłacić składkę po wyznaczonym czasie?

Musisz więc – uwaga – wystąpić z wnioskiem do ZUS-u o wyrażenie zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie. 

W uzasadnionych przypadkach (o tym poniżej) ZUS wyda pozytywną decyzję i dzięki temu Twój dotychczasowy stosunek dobrowolnego ubezpieczenia społecznego będzie kontynuowany. 

To, jakimi przesłankami kieruje się ZUS podczas wydawania decyzji nie zostało określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. To Sąd Najwyższy wskazał motywy wydania takiej zgody przez ZUS. 

Na ocenę zasadności uwzględnienia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu wpływają m.in. dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (czy osoba składająca wniosek była rzetelnym płatnikiem składek) oraz to czy płatnik składek występował wcześniej o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie (z jakich powodów i ile razy to się zdarzyło). 

Przyczyny, które uzasadniają wyrażenie zgody przez ZUS na opłacenie składki po terminie

W orzecznictwie wskazuje się na następujące przyczyny, które uzasadniają wydanie zgody przez ZUS na opłacenie składki chorobowej po terminie:

 • brak pieniędzy spowodowany przyczynami niezależnymi od ubezpieczonego
 • choroba ubezpieczonego
 • siła wyższa
 • nagły wyjazd
 • wypadek losowy
 • niezapłacenie składki w terminie nie było wynikiem zaniedbania płatnika składek
 • brak doświadczenia w prowadzeniu działalności 
 • powołanie się na błąd biura rachunkowego, które źle obliczyło wysokość składki. 

Co powinno znaleźć się w decyzji ZUS-u?

ZUS przed wydaniem decyzji o wyrażeniu zgody na opłacenie składki po terminie zobowiązany jest do dokładnego zbadania okoliczności sprawy. Musi zgłębić się w szczególności w powody opóźnienia spłaty składki. 

Ustalenia ZUS-u powinny znaleźć się w uzasadnieniu decyzji. Uzasadnienie ma jasno wskazać, jakimi przesłankami kierował się organ rentowy odmawiając wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie.

W jakim przypadku możesz odwołać się od decyzji ZUS-u?

Jeżeli w uzasadnieniu decyzji ZUS nie opisał motywów, jakimi kierował się odmawiając wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie, to mamy wtedy do czynienie z działaniem ZUS-u o cechach zupełnej dowolności. 

W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji ZUS do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. A o tym, jak się odwołać, przeczytasz w szczegółach tutaj>>

Angelique Guillot-Ławnik
radca prawny

***

Przeczytaj też:

Jak złożyć odwołanie od decyzji ZUS

Emerytura pomostowa – co zrobić, kiedy ZUS jej odmawia

Odwołanie od decyzji ZUS po terminie

 

W czym mogę Ci pomóc?

Angelique Guillot-Ławnik

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: