Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Sprawy dot. ubezpieczenia emerytalno – rentowego

Biorąc pod uwagę postępowania dotyczące ubezpieczenia emerytalno – rentowego Kancelaria prowadzi przede wszystkim kwestie związane z:

  • emeryturami z wieku powszechnego, emeryturami pomostowymi, świadczeniami przedemerytalnymi, emerytura rolniczymi, emeryturami dla górników, przeliczeniem emerytur, przeliczeniem kapitału początkowego, prawem do rekompensaty z tytułu utraty prawa do emerytury wcześniejszej,
  • rentami z tytułu niezdolności do pracy, rentami rodzinnymi, rentami socjalnymi, rentami w związku z wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową, dodatkami pielęgnacyjnymi, przeliczeniem rent,
  • odwołaniem od decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń,
  • sprzeciwem od orzeczenia lekarza orzecznika oraz komisji lekarskiej ZUS.