Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Odwołanie od decyzji ZUS po terminie. Ważne, czy nie ważne?

Angelique Guillot-Ławnik25 października 2021Komentarze (0)

Odwołanie od decyzji ZUS po terminie - szczesliwa twarzZdarzyło Ci się nie złożyć odwołania w terminie? Na szczęście odwołanie od decyzji ZUS po terminie nie musi oznaczać definitywnego końca Twojej sprawy. 

Tak, tak!

Posłuchaj…

Są sytuacje, w których złożenie odwołania nawet po kilku tygodniach po upływie ustawowego terminu, nie wstrzymuje sądu przed rozpatrzeniem odwołania i przyznania świadczenia.

Co mówią przepisy?

Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

Odwołanie od decyzji ZUS po terminie

Generalna zasada głosi, że odwołanie wniesione po upływie miesięcznego terminu podlega odrzuceniu, co oznacza, że nie będzie w ogóle rozpatrywane merytorycznie.

Innymi słowy mówiąc, jeśli napiszesz do ZUSu, że chcesz się odwołać od jego decyzji, i spóźnisz się z tym miesiąc, po prostu ZUS nie przekaże Twojego odwołania do sądu.

Na szczęście, jest jednak furtka, gdyż sąd może nie uwzględnić przekroczenia terminu.

Kiedy to się dzieje?

Dzieje się tak pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze – jeżeli opóźnienie nie jest nadmierne, oraz…

Po drugie – jeśli nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (art. 477(9) § 3 k.p.c.).

UWAGA: obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Ocena, czy przekroczenie terminu było nadmierne i czy przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się, jest pozostawiona uznaniu sądu. Sąd z automatu sprawdza zatem, czy zmieściłeś się w terminie do wniesienia odwołania. Jeśli nie – sąd ocenia rozmiar i przyczyny opóźnienia.

Pamiętaj! Sąd może uznać Twoje odwołanie, pomimo przekroczenia terminu, jeśli nie spóźniłeś się nadmiernie oraz nie miałeś wpływu na przyczyny spóźnienia.

Co oznacza, że opóźnienie jest nadmierne

Niestety (albo stety) przepisy nie dają żadnych wskazówek pokazujących, kiedy opóźnienie jest nadmierne. Kilka wskazówek wyjaśniających dają sądy.

Zdaniem Sądu Najwyższego nadmierne jest opóźnienie wynoszące np.:

 • 18 miesięcy (postanowienie SN z dnia 29.09.1999 r. II UKN 490/99)
 • 13 miesięcy (postanowienie SN  z dnia 18.12.1998 r. II UKN 561/98)
 • 6 miesięcy (postanowienie SN z dnia 22.04.1997 r., II UKN 61/97)

Oczywiście każda sprawa – Twoja również – oceniania jest przez sąd osobno. Wszystko zależy zatem od okoliczności i Twojej sytuacji.

Kiedy przyczyny opóźnienia są niezależne od odwołującego

Sprawdźmy, kiedy przyczyna, że nie złożyłeś odwołanie od decyzji ZUS w terminie, jest niezależna od Ciebie…

To może być na przykład:

 • długotrwała choroba,
 • pobyt za granicą,
 • tymczasowe aresztowanie,
 • nieznajomość prawa,
 • nieporadność,
 • wprowadzenie w błąd przez organ rentowy,
 • nagła niedyspozycja pełnomocnika,
 • niemożliwa do przewidzenia i uniemożliwiająca mu poszukiwanie zastępstwa, itp.

To oczywiście nie są wszystkie przyczyny. Ważne jest to, że nie ma tutaj znaczenia Twoja wina. Okoliczności powinny być obiektywne.

Jeśli zatem z powodu poważniej choroby złożysz odwołanie od decyzji ZUS miesiąc po terminie, istnieje spora szansa, że sąd Twoje odwołanie uwzględni.

Odwołanie od decyzji ZUS - Angelika Guillot-Ławnik

Uwaga na Pouczenie w decyzji ZUS

Pamiętaj, bo to jest ważne. Każda decyzja administracyjna, w tym także Twoja decyzja ZUS, powinna zawierać pouczenie, które mówi:

 • czy, oraz
 • w jakim trybie służy od niej odwołanie.

Zdarza się, że organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych robią w pouczeniu błędy. A zatem odwołanie wniesione przez Ciebie w terminie błędnie wskazanym w pouczeniu zawartym w decyzji jest – uwaga – odwołaniem skutecznie wniesionym. Warto o tym wiedzieć. Tak orzekł NSA z 20 lipca 2010 r., I OSK 840/10.

Podsumujmy raz jeszcze…

Sąd może rozpatrzyć Twoje odwołanie od decyzji ZUS nawet, jeśli się spóźniłeś i nie złożyłeś go w wymaganym terminie, ale warunkiem jest to, że:

 • spóźnienie nie jest nadmierne
 • oraz że nie wynika z Twojej winy

Życzę Ci powodzenia w dochodzeniu swoich praw przed ZUS!

A w razie kłopotów, napisz do mnie po pomoc: kancelaria.lawnik@gmail.com

***

Czytaj o tym, jak odwołać się od decyzji ZUS >>

 

W czym mogę Ci pomóc?

Angelique Guillot-Ławnik

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: