Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Wygrana z ZUS a odsetki

Angelique Guillot-Ławnik06 kwietnia 2022Komentarze (0)

Walczyłeś w sądzie całe lata o należne Ci świadczenie z ZUS. W końcu wygrałeś. Myślisz sobie: „Wygrałem z ZUS. A odsetki? Otrzymam należne mi odsetki za cały czas morderczej walki o swoje prawa? Mój sąsiad wygrał z zusem i odsetki dostał. Czy mnie też będą się należeć?”

UWAGA – Nawet jeśli wygrałeś z ZUS to nie zawsze otrzymasz swoje odsetki!

Tak, tak!

Kiedy w i jakich okolicznościach możesz liczyć na odsetki od ZUS po wyroku?

Przeczytasz niżej. 

Wygrana z ZUS a odsetki – sytuacja nie zawsze oczywista

Zasada jest taka, że odsetki Ci się należą zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mówi on że:

Jeżeli Zakład w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego.

Potwierdzają to także sądy. Jeden z nich wspomniał, że:

Jeżeli organ nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia w terminach prawem przewidzianych, jest obowiązany do wypłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. [IV U 860/19 – Sąd Okręgowy w Tarnowie – wyrok z dnia 2019-12-30]

Jednak bywają od tej zasady wyjątki. Jeden z nich zawiera prawo ubezpieczeń społecznych i jest opisany w tym samym artykule ustawy o systemie bezpieczeń społecznych.

Chodzi o sytuację, w której – uwaga – opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

Ważne zatem jest to, że jeśli za opóźnienie w wypłacie Twojego świadczenia ZUS nie ponosi odpowiedzialności, odsetki od wyroku ZUS nie będą Ci się należały.

Nie jesteś jednak całkowicie na przegranej pozycji. Wspomnę o tym na samym końcu.

Wygrana z ZUS a odsetki - angelika guillout-ławnik

Jak wyegzekwować odsetki od zus

Organ rentowy wydaje decyzję po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania takiej decyzji. Wyjaśnienie ostatniej niezbędnej okoliczności jest to nic innego, jak rozstrzygnięcie przez organ ostatniej kwestii, która jest konieczna do ustalenia prawa do świadczenia (lub braku takiego prawa).

Przed wydaniem decyzji ZUS prowadzi postępowanie, w którym musi wyjaśnić określone – ważne dla sprawy fakty. W tym czasie bada przedstawione przez ciebie dokumenty oraz sprawdza, czy zachodzą przesłanki do przyznania ci świadczenia, o które się ubiegasz.

Ustawa mówi, że każda osoba, która składa w ZUS-ie wniosek o przyznanie świadczenia zobowiązana jest do przedstawiania faktów, które  mają wpływ na prawo lub wysokość świadczenia, informowania organu rentowego o wszelkich zmianach mających wpływ na świadczenie, dostarczania na żądanie środków dowodowych (np. brakujących dokumentów), osobistego stawiennictwa, jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, poddania się badaniom lekarskim. 

Jeśli ZUS uzna, że wszystko ma, przeczytał i rozumie, ma aż 30 dni na wydanie swojej decyzji. Dokładnie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 

Z reguły decyzje Zakładu wydawane są w terminie wspomnianych 30 dni. Problem pojawia się zazwyczaj w sytuacji, gdy Zakład odmówi przyznania świadczenia albo źle obliczy jego wysokość. 

W takim wypadku masz prawo odwołania się do sądu. A tam – dobrze o tym wiesz – Twoja sprawa może utknąć na kilka dobrych miesięcy a nawet lat. 

ostatnia okoliczność w prawie ubezpieczeń społecznych - Angelika Guillot-Ławnik

Czy w takim wypadku należą się odsetki od ZUSu?

Jeżeli organ rentowy, czyli Twój ZUS, nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia wpływu wyroku i wypłaca tylko świadczenie np. emeryturę czy rentę (od dnia złożenia wniosku). 

Jeśli natomiast organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie w terminie niezbędnych okoliczności, powinien wypłacić Ci nie tylko emeryturę czy rentę od dnia, w jakim powinna być wydana decyzja, ale i odsetki za opóźnienie wypłaty. Hurra! Tego Ci życzę! 🙂

Odsetki będą liczone od dnia, w którym organ rentowy, gdyby działał prawidłowo, powinien był ustalić prawo do świadczenia.

Kiedy będziesz mógł żądać odsetek od ZUS po wygranej w sądzie?

Sąd w swoim wyroku ma obowiązek wyraźnie napisać, czy organ ZUS ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej okoliczności, czy też nie. 

Jeśli w wyroku zaś napisze, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji – odsetki po wyroku z ZUS nie będą Ci się należały.

Jeśli zaś uzna on odpowiedzialność ZUS-u za brak ustalenia ostatniej okoliczności, sytuacja się zmieni i odsetki z zakładu ubezpieczeń społecznych będą Ci się należały.

Jakie to mogą być sytuacje, w których organ odpowiada za nieustalenie ostatniej okoliczności?

Mogą to być na przykład:

 • wydanie decyzji odmownej w sytuacji gdy ubezpieczony wykazał wszystkie przesłanki do przyznania świadczenia (zob. np. wyrok III AUa 1164/15).
 • błędne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS w sprawie niezdolności do pracy

Natomiast sytuacje, w których Twój organ nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności, będą odnosiły się głównie do spraw o wcześniejszą emeryturę czy np. kwestii zaliczania do stażu emerytalnego uzupełniających okresów pracy w gospodarstwie rolnym. 

Odwołanie od decyzji ZUS - Angelika Guillot-Ławnik

A co, jeśli są nie przyznał Ci odsetek od ZUS? 

W tej sytuacji jest jeszcze możliwość dochodzenie odsetek na drodze cywilno-prawnej. Jednak nie od Zakładu, ale od podmiotu, który przyczynił się do tego, że ZUS nie był odpowiedzialny za ustalenie ostatniej okoliczności. To może być np. Twój były zakład pracy.

Na tym etapie będziesz jednak na pewno potrzebował pomocy kancelarii prawnej, dlatego zachęcam Cię do kontaktu ze mną.

Powodzenia!

Angelika Guillout-Ławnik
radca prawny

Przyda Ci się: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Wyrok sądu w Tarnowie – sygn. akt IV U 860/19

Słowa kluczowe: odsetki o ZUS, wygrana z ZUS a odsetki, odsetki od zusu, odsetki od zus po wyroku, odsetki od zus po wyroku sądu, odsetki od zus za rentę, czy zus wypłaca odsetki, wygrana z zus co dalej

Przeczytaj na stronie ZUS: Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń

***

Niezrealizowane świadczenie ZUS

PRZEDSIĘBIORCO opłacający składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – DROBNY BŁĄD Twój bądź Twojego księgowego, który może spowodować utratę świadczeń z ZUS.

Permanentnie w mojej Kancelarii pojawiają się sprawy, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia Klientom – przedsiębiorcom – świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego. A mówiąc prościej – wszelkich zasiłków z ZUS… [Czytaj więcej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Angelique Guillot-Ławnik

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: