Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Jak ostatecznie wygrać z ZUS-em

Angelique Guillot-Ławnik30 marca 2022Komentarze (0)

Dziś zarysujemy temat dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach o rentę. Czyli jeżeli zastanawiałeś się jak ostatecznie wygrać z ZUS-em, to dobrze trafiłeś!

Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Składana jest do Sądu Najwyższego.

Skarga kasacyjna przysługuje od prawomocnego wyroku, który wydał sąd drugiej instancji, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. I takim szczególnym przepisem jest artykuł 398 (2) kodeksu postępowania cywilnego.

Skarga kasacyjna a artykuł 398 (2) kodeksu postępowania cywilnego

Artykuł ten stanowi, że w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych skardze kasacyjnej podlegają sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest wyższa niż 10 tysięcy złotych.

Typami takich spraw są np. te o przysługiwanie zasiłku chorobowego czy o wysokość zasiłku macierzyńskiego.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Są to sprawy o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz o przyznanie i wstrzymanie emerytury lub renty.

Wartość przedmiotu zaskarżenia

Wartość przedmiotu zaskarżenia to po prostu kwotowa wartość naszego roszczenia.

Jest określana w środkach zaskarżenia, w apelacji, czy skardze kasacyjnej. Jest odpowiednikiem wartości przedmiotu sporu, którą wskazuje się w pierwszej instancji.

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się, takich jak np. renta, wartość przedmiotu zaskarżenia jest sumą świadczeń za jeden rok.

Jeśli świadczenia trwają krócej niż rok, to wartość przedmiotu zaskarżenia będzie sumą czasu ich trwania, czyli obliczana na podstawie tych kilku miesięcy, kiedy pobierano rentę.

Przypadek Pani Janiny

Aby lepiej zobrazować niuanse dopuszczalności skargi kasacyjnej prześledź przypadek Pani Janiny.

Pani Janina pobierała rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez kilka lat. Po jej zakończeniu ponownie stanęła przed komisją lekarską ZUS.

Komisja uznała kobietę za osobę częściowo niezdolną do pracy. I przyznała Pani Janinie rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Pani Janina uważała, że ta decyzja ZUS-u nie jest adekwatna do stanu jej zdrowia. Odwołała się do sądu i wniosła o przyznanie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Pani Janina przegrała zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji. Postanowiła więc złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Okazało się, że w tej sprawie skarga kasacyjna jej nie przysługuje. Dlaczego?

Przedmiotem sporu w sprawie Pani Janiny nie było prawo do renty, lecz jej wysokość. Oznaczało to, że była to sprawa majątkowa, w której możliwość wniesienia skargi kasacyjnej zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia.

W tym przypadku wartość przedmiotu zaskarżenia obliczono na podstawie różnicy pomiędzy świadczeniem pobieranym obecnie (renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy), a świadczeniem żądanym przez Panią Janinę (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy).

Obydwie wartości zostały zsumowane za jeden rok.

Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie Pani Janiny była niższa niż 10 tysięcy złotych – z tego względu skarga kasacyjna jej nie przysługiwała.

Jak wygrać z ZUS-em – skarga kasacyjna

W sytuacji, gdy ubiegasz się o rentę (z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, lub rentę rodzinną), a ZUS odmówił Ci prawa do jakiegokolwiek świadczenia – to jest typ sprawy o rentę, w której skarga kasacyjna przysługuje bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia.

Jeśli ZUS orzekł, że przysługuje Ci częściowa niezdolność do pracy, jednak Ty żądasz orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy – to jest typ sprawy o wysokość świadczenia rentowego.

Skarga kasacyjna jest dopuszczalna w zależności od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Żądasz przeliczenia emerytury i przyznania Ci wyższego świadczenia emerytalnego – to również jest typ sprawy, w której skarga kasacyjna jest dopuszczalna w zależności od wartości przedmiotu zaskarżenia.

          Przygotowała:

          Angelique Guillot-Ławnik
          radca prawny

***

Odwołanie od decyzji ZUS (wzór)

Stało się – ZUS wydał niekorzystną dla Ciebie opinie w Twojej sprawie. Czy masz możliwość odwołania od decyzji?  – Oczywiście! Przeczytaj jakie kroki musisz podjąć, aby złożyć odwołanie od decyzji ZUS!

Zapraszam Cię do lektury!

Za chwilę poznasz wszystko, co jest Ci potrzebne… [czytaj dalej…]

 

***

Przeczytaj też:

Odwołanie od decyzji ZUS (wzór)

Czy można opłacić składkę chorobową po terminie?

Zarzut wadliwości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – o co chodzi?

W czym mogę Ci pomóc?

Angelique Guillot-Ławnik

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: