Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Ubezpieczenie chorobowe

Odwołanie do decyzji ZUS

Angelique Guillot-Ławnik13 kwietnia 2022Komentarze (0)

Najczęstszą formą dowiedzenia i obrony swoich praw w styczności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest odwołanie od wydanej przezeń decyzji administracyjnej. W większości spornych przypadków, z tą państwową jednostką organizacyjną administracji rządowej, która w Rzeczpospolitej Polskiej ma służyć realizacji Naszego tj. każdego ustawowo uprawnionego, prawa do zabezpieczenia społecznego, będziemy prowadzić postępowanie mające na celu zmianę wydanej […]

W ostatnim czasie wpłynęły do poprowadzenia przez moją Kancelarię sprawy, w których kwestią problematyczną jest wypłacenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorczym mamom zasiłków chorobowych z systemu ubezpieczenia społecznego po zakończeniu pobierania przez nie zasiłku macierzyńskiego. W pierwszej sprawie Zakład w ogóle odmówił prawa do świadczeń, zaś w drugiej ograniczył podstawę wymiaru przysługującego zasiłku tym samym […]

Kobiety na działalności znowu na celowniku ZUS

Angelique Guillot-Ławnik08 grudnia 2020Komentarze (0)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, możemy to śmiało stwierdzić, permanentnie ma na celowniku przedsiębiorcze kobiety, które sferę życia zawodowego próbują godzić z macierzyństwem.  Organ rentowy wszczyna kontrolę, podejrzewając zakładające własną działalność kobiety, ale również te, które ją prowadzą dobrych parę lat, że wykorzystując system zabezpieczenia społecznego „wyłudzają świadczenia” związane z macierzyństwem. Kontrole oczywiście najczęściej dotyczą momentu kiedy […]

Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego „profilaktyka biznesu” jest najlepszym sposobem na brak w przyszłości kłopotów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Posłuchaj… Co robi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kiedy zderza się z niewypłacalną spółką kapitałową? Zainicjuje i przeprowadzi postępowanie administracyjne celem przeniesienia odpowiedzialości za nieopłacone należności względem ZUS na członków jej zarządu.  Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej […]

… czyli obejście prawa celem uzyskania korzyści z ubezpieczenia chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ingeruje w zasadę swobody kształtowania postanowień umownych pomiędzy stronami stosunku pracy połączoną z możliwością w sposób wydawałoby się łatwy podejmowania działań zgodnych z literą prawa i w konsekwencji swobodnego ustalania m.in. wysokości wynagrodzenia za pracę, w sytuacji kiedy domagamy się roszczeń o […]